Start

Välkommen till en kommunal F–6 skola som ser till elevens hela dag – och följer hens utveckling från förskoleklass och upp i åren. Tack vare det får alla möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sina villkor.

Nyheter

Om- och tillbyggnad läsåret 2019-2020

Hedvig Eleonora skolas ventilationssystem klarar inte dagens regler avseende luftflöden.
Vi har ett behov att ge våra elever och medarbetare den bästa miljön och därför kommer ventilationen att bytas ut under läsåret 2019-2020.

Bild med ord

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller nötter eller ägg tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridkläder och utrusning.