Start

Elever kramar varandra

Antagningsbesked skolvalet 2018

Antagningsbesked har skickats ut den 18 april till alla som sökt skola utanför skolvalsperioden. Det är viktigt att vi får svar senast den 23 april.

Du som inte tackat ja till erbjuden plats i e-tjänsten Söka skola Stockholm måste omgående kontakta oss.

Ventilationsåtgärder läsåret 2019-2020

Hedvig Eleonora skolas ventilationssystem klarar inte dagens regler avseende luftflöden.
Vi har ett behov att ge våra elever och medarbetare den bästa miljön och därför kommer ventilationen att bytas ut under läsåret 2019-2020.

Bild med ord

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller nötter eller ägg tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridkläder och utrusning.

Nyheter