Start

 

 

Välkommen till en kommunal F–6 skola som ser till elevens hela dag – och följer hens utveckling från förskoleklass och upp i åren. Tack vare det får alla möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sina villkor.

 

Fritidshem

Fritidshemmets uppdrag är stort och betydelsefullt

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller jordnötter eller andra nötter tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridutrustning/ridkläder.

Elevhälsa

För att våra elever ska må bra och klara målen med sin utbildning har vi en helhetssyn på deras hälsa. Vårt elevhälsoteam består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, rektor och biträdande rektor.

Bibliotek

Vårt bibliotek är en pedagogisk resurs väl integrerad i skolans verksamhet. Här finns över 6 000 boktitlar samt datorer för informationssökning.

Nyheter