Start

Välkommen till en kommunal F–6 skola som ser till elevens hela dag – och följer hens utveckling från förskoleklass och upp i åren. Tack vare det får alla möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sina villkor.

Sök fritidshem

När man tackat ja till erbjuden förskoleklassplacering skickas ett fritidshemserbjudande om plats på Hedvig Eleonora skolas fritidshem via e-tjänsten ”min barnomsorg”.

Årskurs 1-3 kontakta skolexpeditionen e-postadress: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Elevhälsa

Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.

Förskoleklass C programmerar.
När man programmerar måste man tänka, göra, tänka igen och göra igen.

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller jordnötter eller andra nötter tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridutrustning/ridkläder.

Nyheter