Start

Välkommen till en kommunal F–6 skola som ser till elevens hela dag – och följer hens utveckling från förskoleklass och upp i åren. Tack vare det får alla möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sina villkor.

 

Matteverkstad

Att praktiskt kunna pröva sig fram och sedan diskutera det man upptäckt är en stor hjälp när exempelvis matematiska begrepp ska introduceras.

Elevhälsa

För att våra elever ska må bra och klara målen med sin utbildning har vi en helhetssyn på deras hälsa. Vårt elevhälso-
team består av skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, rektor och biträdande rektor.

Fritidshem

Tack vare att vi här samverkar med skolverksamheten träffar eleverna samma vuxna under hela sin dag. Genom detta helhetstänk skapar vi en trygg miljö där varje individ ges rum att utvecklas på lika villkor.

Bibliotek

Vårt bibliotek är en pedagogisk resurs väl integrerad i skolans verksamhet. Här finns över 6000 boktitlar samt tre datorer och en smartboard tillgängliga för informations-
sökning.

Nyheter

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller jordnötter eller andra nötter tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridutrustning/ridkläder.

Kalender

Inga fler händelser i kalendern