Start

Välkommen till en kommunal F–6 skola som ser till elevens hela dag – och följer hens utveckling från förskoleklass och upp i åren. Tack vare det får alla möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen på sina villkor.

 

Fritidshem

Tack vare att vi här samverkar med skolverksamheten träffar eleverna samma vuxna under hela sin dag. Genom detta helhetstänk skapar vi en trygg miljö där varje individ ges rum att utvecklas på lika villkor.

Hedvig på Facebook

Vi på Hedvig Eleonora har startat en Facebooksida där vi som skola kommer att uppmärksamma och visa vad eleverna gör på skolan och på fritidshemmet.

Bibliotek

Vårt bibliotek är en pedagogisk resurs väl integrerad i skolans verksamhet. Här finns över 6000 boktitlar samt tre datorer och en smartboard tillgängliga för informations-
sökning.

Aktuellt

Nyheter

Viktigt!

På grund av svår allergi får inget som innehåller jordnötter eller andra nötter tas in på skolans område.

Detsamma gäller pälsdjur och ridutrustning/ridkläder.