Ventilationsåtgärder läsåret 2019-2020

Hedvig Eleonora skolas ventilationssystem klarar inte dagens regler avseende luftflöden.
Vi har ett behov att ge våra elever och medarbetare den bästa miljön och därför kommer ventilationen att bytas ut under läsåret 2019-2020.

Aktuellt

Utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag som beskriver vad som ska göras inklusive en plan för evakuering av skolans verksamhet under tiden då ventilationen åtgärdas. Detta underlag är klart i början av nästa år och ligger som grund för arbetet med att upprätta ett förfrågningsunderlag som sen entreprenörer kan anlitas efter. Utbildningsnämnden tar preliminärt beslut om genomförande i slutet av 2018.

Hedvig Eleonora skola fasad från skolgård

Evakuering

Hedvig Eleonora skolas verksamhet kommer att evakueras under den tid då ventilationen åtgärdas. En plats i närheten av Hedvig Eleonora skola kommer vara både start och slut på dagen under evakueringen.

Hedvig Eleonora skola från Linnégatan

Bakgrund

Skolans ventilationssystem har vid utredningar 2015-2016 visats vara i behov av utbyte eftersom det är föråldrat och inte klarar dagens regler avseende luftflöden.