Ventilationsåtgärder Evakuering

Vi har beslutat oss för att evakuera verksamheten. Detta både av arbetsmiljö skäl och för att det går fortare att genomföra åtgärderna i en tom byggnad. Installation av ventilation är både ett genomgripande och störande arbete som gör att det inte är möjligt att ha en verksamhet under tiden det pågår.

Evakueringslokal

Hjorthagens skola med två paviljonger blir tillgänglig för evakuering sommaren 2019 och blir vår vistelseort under evakueringen. Utbildningsförvaltningen har stor erfarenhet av att hel eller del av skola tillfälligt evakueras och det finns upparbetade rutiner kring vad som behöver planeras och hur det kan genomföras. Allt eftersom olika planer upprättas och beslut fattas kommer denna sida/information att uppdateras.

Hur tar sig eleverna dit?

En plats i närheten av Hedvig Eleonora skola kommer vara både start och slut på dagen under evakueringen. Ingen familj ska behöva drabbas av omvägar eller särskilda arrangemang för att komma till skolan.

På morgonen kommer vi att ha en gemensam starttid och samlas i närheten av Hedvig Eleonora skola och tillsammans åka till evakueringslokalerna; de yngsta eleverna kan åka med särskilda bussar och andra kan åka kommunalt med vår personal. De som åker kommunalt på egen hand förses med SL-kort. Efter skoldagen respektive fritidshemsdagen åker vi tillbaka med eleverna och finns det behov så samarbetar vi med någon verksamhet i närheten av Hedvig Eleonora skola under den sena delen av dagen.

När utförs åtgärderna?

Ventilationssystemet åtgärdas med start sommaren 2019 och beräknas pågå ungefär ett år. Det innebär att vi evakuerar direkt efter läsårsavslutningen 2019 och får komma tillbaka hösten 2020.

 

skolgård hjorthagen

Dela: