Till innehåll på sidan

Tillgänglighet

Hedvig Eleonora skola byggdes 1884 och har ett stort kulturhistoriskt värde vilket skapar svårigheter vid tillgänglighetsanpassningar och arbetsmiljöåtgärder.

Byggnaden är placerad i ett hörn (Skeppargatan-Linnégatan) och delas upp av tre trapphus. Huvudentrén vetter mot Linnégatan och det finns tre portar från innergården (skolgården) varav två är försedda med ramp. En fordonsuppfart från Skeppargatan 42 går fram till skolgården.
Den enda hissen, som inte når alla våningsplan, är liten och finns vid expeditionen till höger om huvudentrén. 

Det kulturhistoriska värdet orsakar restriktioner från byggnadsantikvarien kring åtgärder och anpassningar t ex belysning,  ljuddämpning och annat som påverkar den ursprungliga akitekturen.

Sammantaget gör det att skolan har svårt att ta emot elever med funktionella svårigheter.

Dela: