Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår även rektor och biträdande rektor. Till teamet finns också en psykolog knuten.