Förebyggande

Antal: 1

  • Bild med ord

    Elevhälsa

    Elevhälsan ska underlätta för eleverna att klara studierna. Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.