Studieteknik och läxor

För att läxan ska bli ett stöd för elevernas lärande är det viktigt att läxor, när de används, hänger ihop med undervisningen, förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på ett bra sätt.

Våra lärare ger eleverna läxor eller hemuppgifter men den huvudsakliga undervisningen sker i skolan och vi erbjuder även eleverna studiestöd (läxhjälp) i skolan och i fritidshemmet.

Syftet med läxor är att:

  • befästa kunskaper och mängdträna
  • träna studieteknik och eget elevansvar
  • ge föräldrar en inblick i det pågående skolarbetet

Länktips!

 

Dela: