Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesverksamhet

Studie- och yrkesvägledningen på Hedvig Eleonora sker kontinuerligt i undervisningen på olika sätt, från förskoleklass till årskurs 6. Pedagogernas fortlöpande återkoppling till elever om studieresultat och utveckling är en del av studievägledningen och bidrar till elevens självkännedom.

Studie- och yrkesvägledning i årskurs 5 och 6

Under våren ges eleverna i årskurs 5 och 6 möjlighet att träffa vår studie- och yrkesvägledare Monica Christiansson som ger en introduktion till Studie och yrkesverksamhet kopplat till framtida gymnasieval, information inför prao och sommarjobb och personlig utveckling.

Genom denna studie- och yrkesvägledning, dels i grupp men också i enskilda vägledningssamtal, ges eleverna möjlighet att få ställa sina frågor kring framtida studier och yrken. Syftet är att ge ökad medvetenhet om relationen mellan sig själv och valalternativ, att synliggöra sina starka sidor och utvecklingsområden samt att få kännedom om olika valstrategier.

Dela: