Till innehåll på sidan

Sök skola och fritidshem

Obligatorisk förskoleklass höstterminen 2018

Riksdagen beslutade den 15 november 2017 att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år. Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018.

Söka skola under skolvalsperioden
15 januari - 15 februari

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år under året, söker till förskoleklass för ditt barn under tidsperioden 15 januari – 15 februari.
Du söker också till årskurserna 1–9 via e-tjänsten under denna period.

På Stockholms stads webbplats om Söka skola finns information om antagningsprinciper, rutiner och svar på frågor om skolvalet.

Fritidshem

När du tackat ja till förskoleklassplacering hos oss tar vi kontakt med dig om plats på vårt fritidshem.
På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter förskoleklassen. Fritidshemmet är frivillig men avgiftsbelagt.

Årskurs 1-3: kontakta vår skolexpedition på e-postadress: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Ansökningar utanför Skolvalsperioden - Innevarande läsår

Du som vill göra ansökan till skola, utanför perioden för Söka skola (15 januari – 15 februari) gör det med en särskild blankett som du hittar på Stockholms stads webbplats om Söka skola.

Om ansökan inkommer 16 februari - 15 april lämnar vi besked om du fått en plats eller inte den 30 april. Under det övriga året kontaktar vi dig för en dialog kring skolplacering.

Skicka din ansökan till:

Hedvig Eleonora skola
Linnégatan 54
114 54 Stockholm

Du kan också skicka skannad ansökan per mejl till vår skolexpedition hedvigeleonoraskola@stockholm.se.

Vill du söka till flera skolor så skickar du en separat blankett till varje skola.

Fritidshem

Om du vill ansöka om plats på vårt fritidshem eller fritidsklubb när det inte är skolvalsperiod, ta kontakt med vår skolexpedition.

Dela: