Elevhälsoteam

I elevhälsoteamet ingår även rektor och biträdande rektor. Till teamet finns också en psykolog knuten och skolkurator anlitas vid behov.

Antal: 5