Till innehåll på sidan

Rektor har ordet

Mitt namn är Susanne Hamilton Löves. Sedan höstterminen 2015 är jag rektor på Hedvig Eleonora skola.

Arbetet på skolan är spännande och jag ser varje dag fram emot att träffa personal, elever och vårdnadshavare.  Min värdegrund bottnar i positiv människosyn, att alla vill göra sitt bästa, men alla de förväntningar, krav och svårigheter vi ställs inför gör att vi inte alltid kan se klart.

Som person anser jag mig vara social, prestigelös, flexibel, ha förmågan att se lösningar i stället för hinder och ha humor. Vi behöver stöd i vissa situationer, unika för var och en. Mitt mål som ledare är att skapa de bästa förutsättningar för varje medarbetare så att hon eller han har möjlighet att lyckas och utvecklas, i syfte att hela verksamheten med alla elever utvecklas och uppnår goda resultat.

Jag tror att:

  • En delad värdegrund skapar förutsättningar för ett öppet och positivt klimat.
  • Delaktighet och ansvar skapar motivation och engagemang.
  • Lärandet inte har något slut.
  • Kommunikation är människans viktigaste verktyg.
  • Feedback hjälper oss att växa.
  • Tydliga visioner och mål utvecklar kvalitetstänkandet.

Tidigare erfarenheter

De erfarenheter jag bär med mig från Vallentuna har gett mig en stabil grund att stå på. Där var jag rektor i sju år, biträdande rektor under flera år och innan dess lärare i en skola som har elever från förskoleklass till år 9, grundsärskola samt grundsärskola med inriktning träningsskola .

Jag bor i Stockholms innerstad efter många år i Täby. Jag har fyra barn mellan 24-30 år, något som har gett mig stora fördelar både vad det gäller förståelsen av barn och ungdomar men också vad det gäller föräldrarollen med allt vad det innebär av förväntningar och utmaningar. Allt detta gör att jag har stor kunskap om skolan och allt spännande, roligt och ibland jobbigt som händer där.

Dela: