Öppethus och information

Börja i förskoleklass på Hedvig Eleonora skola läsåret 2018-2019

Informationsmöte

Tisdagen den 23 januari kl 18.30-19.30 i matsalen

Öppethus

Du har också möjlighet att besöka skolan samma dag mellan kl 8.15-16.00

Dela: