Till innehåll på sidan

Om- och tillbyggnad läsåret 2019-2020

Hedvig Eleonora skolas ventilationssystem klarar inte dagens regler avseende luftflöden.
Vi har ett behov att ge våra elever och medarbetare den bästa miljön och därför kommer ventilationen att bytas ut under läsåret 2019-2020.

Aktuellt

För att få en uppfattning om hur många bussar (och turer) som behöver handlas upp och hur många som vill ha SL-kort kommer vi inom kort att skicka en enkät till vårdnadshavarna.

skolgård hjorthagen

Evakuering

Hedvig Eleonora skolas verksamhet kommer att evakueras under den tid då ventilationen åtgärdas. En plats i närheten av Hedvig Eleonora skola kommer vara både start och slut på dagen under evakueringen.

Hedvig Eleonora skola från Linnégatan

Bakgrund

Miljöförvaltningen har uppmärksammat bristande ventilation på Hedvig Eleonora skola. Ventilationen klarar inte normalstora klasser i helgrupprummen och det är därför nödvändigt att byta ut och utöka nuvarande ventilationssystem. Eftersom ventilationsombyggnaden blir omfattande och kräver helevakuering, har förvaltningen valt att samtidigt se över andra funktioner som behöver åtgärdas på skolan.

Hedvig Eleonora skola fasad från skolgård

Informationsmöte om- och tillbyggnad 20 november 2018

SISAB tillsammans med skolans rektor och utbildningsförvaltningen informerade den 20 november vårdnadshavare, närliggande bostadsrättsföreningar och allmänheten om det kommande byggprojektet, planerade aktiviteter, tidplan med mera.