Om- och tillbyggnad Aktuellt

För att ta oss till Hjorthagen kommer vi att ha en gemensam starttid och samlas i närheten av Hedvig Eleonora skola och tillsammans åka till evakueringslokalerna; de yngsta eleverna kan åka med särskilda bussar och andra kan åka kommunalt med vår personal. De som åker kommunalt på egen hand förses med SL-kort.

För att få en uppfattning om hur många bussar (och turer) som behöver handlas upp och hur många som vill ha SL-kort kommer vi inom kort att skicka en enkät till vårdnadshavarna.

 

Dela: