Antagningsbesked i Skolvalet 2020

Har du ansökt via e-tjänsten Söka skola kan du från och med den 25 mars logga in och se vilken skola ditt barn har antagits till. Har du ansökt via blankett kommer antagningsbeskedet att skickas hem med post till ditt barns folkbokföringsadress den 25 mars.

Det är många som sökt plats i de kommunala skolorna på Östermalm i år och det är därför inte säkert att alla fått sitt försthandsval eller plats på någon av skolorna som valts. De elever som inte kunnat få plats på en skola utifrån sina tre val har antagits på erbjuden skola i gemensam dialog mellan de kommunal skolorna på Östermalm.

Tidplan

  • den 25 mars finns antagningsbesked i Söka skola om du ansökt via e-tjänsten och har du ansökt via blankett skickas antagningsbeskedet hem med post till ditt barns folkbokföringsadress.
  • den 7 april måste du tacka ja till platsen även om det inte är ditt förstahandsval (förutsatt att du inte fått plats på fristående skola)
  • den 8-17 april erbjuds elever som inte fått vald skola de lediga platser som eventuellt uppstår om några tackar nej senast 7 april.
    Under perioden finns också möjlighet att ansöka om byte av skola på blanketten Ansökan till kommunal skola - utanför den ordinarie ansökningsperioden (pdf, 982 kB, nytt fönster). Skicka blanketten till den skola du önskar byta till.
  • den 21 april samlas de kommunala skolorna på Östermalm och justerar placeringar.
  • den 24 april skickas besked per e-post till dem som fått en ny placering

För frågor gällande skolvalet e-posta:

Mari Göransson, tf rektor mari.goransson@edu.stockholm.se

Thomas Garvö, skolassistent thomas.garvo@edu.stockholm.se

Mer information om skolvalet och länk till e-tjänsten

Söka skola finns på https://grundskola.stockholm/sok-skola/

 

 

Dela:
Kategorier: