Fritidshem för blivande förskoleklasselever

Vi kommer att skicka ut erbjudande om fritidshem till alla förskoleklasselever så snart vi har gjort klart klassplaceringen.

Alla som önskar har en plats på fritidshemmet.

Dela: