Antagningsbesked skolvalet 2019

Antagningsbesked skickas ut under mitten av april till alla som sökt skola utanför skolvalsperioden. Det är viktigt att vi får svar senast den 25 april.

Du som inte tackat ja till erbjuden plats i e-tjänsten Söka skola Stockholm måste omgående kontakta oss.

Söka annan skola

Om du vill söka en annan skola så gör du det med Blankett för ansökan utanför skolsökperioden >> som du skickar till den skola du är intresserad av. Vill du söka till flera skolor så skickar du en separat blankett till varje skola.

Vid ansökningar efter den 18 april tar vi kontakt med dig för en dialog kring skolplacering.

Skicka din ansökan till:

Hedvig Eleonora skola
Linnégatan 54
114 54 Stockholm

Du kan också skicka skannad ansökan per mejl till vår skolexpedition hedvigeleonoraskola@stockholm.se.

Har du inte fått besked?

Har du inte fått något besked om antagning kan du vända dig till kontaktcenter på telefon 08-508 11 550.

Dela:
Kategorier: