Informationsmöte och öppet hus blivande förskoleklasselever

Välkomna onsdag den 23 januari

Öppet hus kl 8.30-16.00

Det är en vanlig dag i skolan och ni vårdnadshavare och ert/era barn, får gå runt och titta på skol - och fritidsverksamheten i klassrum och övriga lokaler såsom bibliotek, matsal, idrottssal m .m

Informationsmöte kl 18.30-19.30 i matsalen (ingång från skolgården)

Vi berättar mer om skolan och förskoleklassen.

Dela:
Kategorier: