Till innehåll på sidan

Nyanländ

Are you a newly arrived immigrant in Sweden and want to apply for schools?

Guardians of a newly arrived pupil, from preschool class to year 9, who do not have a school place should contact START Stockholm directly. Start Stockholm manages the reception, placement, initial knowledge assessment and health dialogue.

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@stockholm.se

www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Du-som-ar-nyanland/

Du som är nyanländ och söker skola

Du som är vårdnadshavare för en nyanländ elev, från förskoleklass till årskurs 9, som inte har skolplats ska vända dig till START Stockholm. Start Stockholm sköter mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning och hälsosamtal.

START Stockholm
Tensta Gymnasium
Hagstråket 11, Tensta
tel. 08-508 335 00
e-post: START-mottagning@stockholm.se

www.stockholm.se/ForskolaSkola/Soka-skola/Du-som-ar-nyanland/

 

 

Dela: