Fritidsklubb

Fritidsklubben är en verksamhet för elever i åk 4–6. Den utgår från elevernas egna intressen och bygger på att de tar ansvar för innehållet.

Här kan de umgås med kompisar, göra läxor, äta mellanmål, delta i organiserade aktiviteter (schackklubb, idrott, utflykter m m), spela spel, pyssla, rita och måla och mycket mer.

Eget ansvar

Fritidsklubb är en mer öppen verksamhet än fritidshemmet, vilket innebär att vårdnadshavare tillsammans med sitt barn bestämmer dag för dag om hen ska vara här.

Och att ditt barn själv ansvarar för att ”checka in” och ”checka ut” sig.

Öppethållande

Fritidsklubben håller öppet varje dag under terminen från skoldagens slut till klockan 17.00.
Vid lov- och studiedagar är öppettiderna klockan 10.00–16.30.

Det serveras mellanmål varje dag och lunch under loven.
 

Anmälan

För att gå på fritidsklubben i åk 4 ska vårdnadshavaren anmäla eleven under våren i åk 3.

Stockholms stad har fastställt att terminsavgiften för fritidsklubb (öppen fritidsverksamhet) från och med 1/1-2015 ska var 800 kr och då även inkludera mellanmål samt luncher på lov.

Avgiften faktureras med 200 kr i månaderna februari, mars, april och maj för vårterminen och under hösten i september, oktober, november och december.

Betald terminsavgift återbetalas inte vid avanmälan.