Till innehåll på sidan

Mätning av kvalitet

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar inom flera av stadens verksamhetsområden.

Tyck till om ditt barns skola och fritidshem!

Brukarundersökningarna är ett verktyg i vårt kvalitetsutvecklingsarbete. Därför är dina synpunkter viktiga och en hög svarsfrekvens på brukarundersökningen ger oss en bra utgångspunkt för vad som är bra och vad som kan förbättras i vår verksamhet.

Enkäten

Undersökningen är en totalundersökning för förskoleklass, fritidshem, årskurs 2, 5 och 8 och grundsärskolans alla klasser som genomförs i början av varje år.

Vårdnadshavare svarar på enkäten tillsammans med sina barn i förskoleklass, fritidshem årskurs 2 samt grundsärskolan. Ett informationsbrev med enkäten skickas hem till den vårdnadshavare där barnet är skrivet. Det utgår endast en enkät per elev. Frågorna är ställda till er som vårdnadshavare men besvara gärna frågorna tillsammans med ert barn.

Eleverna i årskurs 2 och 5 besvarar enkäten här på skolan.

Resultaten

Resultaten presenteras i form av tabeller och diagram på stockholm.se och finns i tjänsten Hitta & jämför service. Där kan du jämföra olika skolor och andra verksamheter eller insatser.

 

Dela: