Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 6

  • Allergi

    Skolmiljön och tillgång till stöd och förståelse i skolan kan vara avgörande för att en elev med astma/allergi får en bra skolgång. Det är viktigt med ett gott samarbete och kommunikation mellan pedagoger och vårdnadshavare.