Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan

”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna"

Skolråd

Syftet med vårt skolråd är att kommunicera frågeställningar som rör skolans utveckling, organisation och verksamhet med vårdnadshavarna.

Allt inflytande börjar med kunskap om vår verksamhet. Det ställer särskilda krav på skolrådets representanter att vara initierade i skolfrågor och att verka för skolan som helhet. Skolrådet består av skolledningen, en vårdnadshavare per klass samt personalrepresentanter med anknytning till elevrådet. Vårdnadshavarnas uppgift är att representera samtliga vårdnadshavare i skolan.

Skolrådet är rådgivande inför skolledningens beslut.

Föräldraförening

Hedvig Eleonora Skolas Föräldraförening arbetar tillsammans med elever, skolledning, personal och föräldrar med målsättningen är att skapa en trygg och positiv skolmiljö. Föräldraföreningen inriktar sitt arbete med fokus på bidrag till aktiviteter (skolstart & fest) samt leksaker för aktiviteter på gården.

Dela: