Till innehåll på sidan

För elever och vårdnadshavare

Studie- och yrkesverksamhet

Studie- och yrkesvägledningen på Hedvig Eleonora sker kontinuerligt från förskoleklass till årskurs 6.

Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till 2025

Digitalisering

De digitala verktygen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt där eleverna ges utrymme att ta olika kreativa vägar till kunskap; de får vara kreativa och lösa problem, ta initiativ och gå från idé till handling.

Selfie glada elever

Värdegrundsarbete

Alla elever och pedagoger i förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb ska känna sig trygga och betydelsefulla och kunna uttrycka detta så att andra i deras omgivning omfattas av samma känsla. På Hedvig Eleonora skola ska ingen utsättas för kränkningar eller diskriminering.

Föräldraföreningen

Hedvig Eleonora Skolas Föräldraförening arbetar tillsammans med elever, skolledning, personal och föräldrar med målsättningen är att skapa en trygg och positiv skolmiljö.

Dela: