För elever och vårdnadshavare

Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till 2025

Digitalisering

De digitala verktygen möjliggör ett mer individanpassat arbetssätt där eleverna ges utrymme att ta olika kreativa vägar till kunskap; de får vara kreativa och lösa problem, ta initiativ och gå från idé till handling.

Selfie glada elever

Värdegrundsarbete

Vi arbetar förebyggande genom att bygga upp en god gemenskap och bra relationer. Alla skolor ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen.

Läsande elever i biblioteket

Bibliotek

Vårt bibliotek är en pedagogisk resurs väl integrerad i skolans verksamhet. Här finns över 6 000 boktitlar samt datorer för informationssökning.

Dela: