Sök skola och fritidshem

Söka skola under skolvalsperioden
15 januari - 15 februari

Du ansöker om plats på kommunala skolor och fristående skolor via e-tjänsten på stockholm.se. Fristående skolor som inte är med i e-tjänsten kontaktar du själv.

Skolvalsperioden, då du kan ansöka via e-tjänsten, är 15 januari–15 februari det år ditt barn fyller sex år. Om du har flyttat till Stockholm efter skolvalsperiodens slut eller om du vill byta skola kan du använda dig av blanketten Ansökan till kommunal skola. Har du frågor vänder du dig direkt till den skola som du är intresserad av.

Fritidshem

När man tackat ja till erbjuden förskoleklassplacering skickas ett fritidshemserbjudande om plats på Hedvig Eleonora skolas fritidshem via e-tjänsten ”min barnomsorg”.

Årskurs 1-3 kontakta skolexpeditionen e-postadress: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Läs mer om skolvalsperioden och ansökan på stockholm.se.

Ansökningar utanför Skolvalsperioden - Innevarande läsår

Vårdnadshavare kan om det finns särskilda skäl ansöka om skolbyte även när det inte är skolvalsperiod. Vårdnadshavaren kontaktar då den aktuella skolan. Rektor avgör om det finns möjlighet att ta emot eleven. Avsluta inte pågående skolplacering innan den nya skolan meddelat att man kan ta emot eleven.

Vårdnadshavare skickar/lämnar ansökan direkt till sökta skolor gällande innevarande läsår. Observera att ansökningar till läsår 2017-2018 görs under skolvalsperioden den 15 januari till den 15 februari 2017.

Fyll i blanketten Ansökan till kommunal grundskola och skicka originalet till oss.

Du kan också skicka ansökan per mail till vår skolexpedition hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Fritidshem

Om du vill ansöka om plats på vårt fritidshem eller fritidsklubb när det inte är skolvalsperiod, ta kontakt med vår skolexpedition.

Dela: