Sök skola och fritidshem

Söka skola under skolvalsperioden
15 januari - 15 februari

Du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år under året, kan söka till förskoleklass för ditt barn under tidsperioden 15 januari – 15 februari. Du söker också till årskurserna 1–9 via e-tjänsten under denna period.

På Stockholms stads webbplats om Söka skola finns information om antagningsprinciper, rutiner och svar på frågor om skolvalet.

Fritidshem

När du tackat ja till erbjuden förskoleklassplacering hos oss skickas ett fritidshemserbjudande om plats på vårt fritidshem via e-tjänsten ”min barnomsorg”.

Årskurs 1-3: kontakta skolexpeditionen e-postadress: hedvigeleonoraskola@stockholm.se

Ansökningar utanför Skolvalsperioden - Innevarande läsår

Du som vill göra ansökan till skola, utanför perioden för Söka skola (15 januari – 15 februari) gör det med en särskild blankett som du hittar på Stockholms stads webbplats om Söka skola.

Om ansökan inkommer 16 februari - 15 april lämnar vi besked om du fått en plats eller inte den 30 april. Under det övriga året kontaktar vi dig för en dialog kring skolplacering.

Skicka din ansökan till:

Hedvig Eleonora skola
Linnégatan 54
114 54 Stockholm

Du kan också skicka skannad ansökan per mejl till vår skolexpedition hedvigeleonoraskola@stockholm.se.

Vill du söka till flera skolor så skickar du en separat blankett till varje skola.

Fritidshem

Om du vill ansöka om plats på vårt fritidshem eller fritidsklubb när det inte är skolvalsperiod, ta kontakt med vår skolexpedition.

Dela: