Träffa fältassistenter och föräldravandrare

Torsdag 9 mars kl 18.00,
matsalen Hedvig Eleonora skola

"Mamma – vi går till Fältan en stund" ...

  • Hur är det på kvällarna när barnen är ute själva?
  • Hur kan vi vuxna vara delaktiga?
  • Hur får man en bra kommunikation hemma?

Träffa Fältassistenterna och Föräldravandrare på Östermalm.

Fältassistenter Östermalm

Fältassistenterna arbetar uppsökande bland ungdomar på gator och torg, skolor, fritidsgårdar och på internet. Vi rör oss bland ungdomarna på kvällar, helger, och även dagtid, för att skapa en relation som bygger på frivillighet, tillit och respekt för ungdomarnas integritet. Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar kring ungdomar. Vi är även uppdaterade med vad som händer i ungdomarnas värld samt vilka trender som är aktuella. Vi samarbetar också med föräldraföreningar, stödjer föräldravandringar, deltar i föräldramöten och upptaktshelger i högstadieskolor. Fältassistenterna deltar även i nätverk och verksamheter med andra fältassistenter, polis och ungdomsgårdar.

Föreningen Föräldravandring på Östermalm

Föräldravandringen har funnits i närmare 15 år. I December 2007 tog man ett steg i utvecklingen av föräldravandringen och bildade Föreningen Föräldravandring på Östermalm! För närvarande är det över 500 föräldrar i nätverket.

Välkomna alla föräldrar och personal! Hälsar Föräldraföreningen

Dela: